• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên

Ngày 30/6/2021, Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Lãnh đạo Ban và Ban chấp hành Công đoàn cơ quan; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức 06 tháng đầu năm 2021.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ; các đồng chí trong Ban Ban Chấp Công đoàn và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan.

Theo dự thảo Báo cáo sơ kết Quy chế phối hợp giữa Lãnh đạo Ban và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức 06 tháng đầu năm 2021, Lãnh đạo Ban thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn hoạt động theo đúng Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Quy chế phối hợp giữa lãnh đạo ban và Ban Chấp hành Công đoàn; chăm lo và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt đã phối hợp với chính quyền vận động cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan. Các hoạt động tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn được chú trọng, đẩy mạnh. Công đoàn kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức và thân nhân gia đình khi có ốm đau, hữu sự xảy ra với tổng số tiền 2.200.000đồng; duy trì hình thức góp vốn xoay vòng nhằm giúp nhau cải thiện cuộc sống gia đình với tổng số tiền 120 triệu đồng; bảo lãnh cho 10 lượt đoàn viên công đoàn vay vốn làm kinh tế. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo Ban tổ chức họp mặt, tặng quà cho chị em phụ nữ là cán bộ, công chức trong cơ quan. Các hoạt động chăm lo các cháu thiếu nhi là con CBCC nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, kết hợp với Ban khuyến học cơ quan, tổ chức tặng quà cho các em thiếu nhi với tổng số tiền 18.250.000 đồng và 400 quyển tập. Xét nâng lương trước thời hạn cho 03 đồng chí, 02 đồng chí nâng lương đúng niên hạn,…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác Công đoàn, đưa ra các giải pháp để công tác Công đoàn hoạt động có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Công đoàn 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn 6 tháng đầu năm 2021, trong hoạt động đúng theo Quy chế phối hợp giữa Lãnh đạo Ban và Ban chấp hành Công đoàn cơ quan và Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức đề ra; các hoạt động của công đoàn đã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của Ban, cũng như tuyên truyền tích cực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên đại bàn tỉnh Trà Vinh.

Đối với hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở cần tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực. Bên cạnh đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, tăng cường vai trò phối hợp giữa lãnh đạo Ban và BCH Công đoàn ngày càng đồng bộ, chặt chẽ hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, cũng như trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn.

Thứ hai, tăng cường vận động đoàn viên Công đoàn nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đối với nhiệm vụ được phân công, nâng cao ý thức chấp hành Quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện nghiêm giờ giấc hành chính theo quy định, tích cực học tập nang cao trình độ, tham mưu chất lượng và hiệu quả.

Thứ ba, vận động đoàn viên công đoàn phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể, tiếp tục xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết trong cơ quan để thành một tập thể thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, tổ chức cho đoàn viên công đoàn đi tham quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh phù hợp với điều kiện cho phép.

Hội nghị đã khen thưởng chuyên đề cho 05 cá nhân có thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2021.

1.1 Dc Tran Quoc Tuan UVBTV Tinh uy Truong ban Tuyen giao Tinh uy phat bieu chi dao Hoi nghi 

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

1.2 Khen thuong chuyen de cho 05 ca nhan 

Khen thưởng chuyên đề cho 05 cá nhân

1.3 To chuc sinh nhat doan vien 

Tổ chức sinh nhật đoàn viên

Thanh Trị

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: