• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tiêu đề Ngày tạo Tải về
18. CV quy định báo cáo sau ĐHCĐCS 24-08-2017
17. TB. Hỗ trợ khinh phí cho 02 CĐCS(Sở C.thuong và BHXH) ĐH điểm 13-06-2017
16. 80 CÂU HỎI - ĐÁP VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 09-06-2017
15. Đề cương B.cáo UBKT 28-05-2017
14.2. H.nghị lần I - BCHCĐCS 28-05-2017
14.1. Bầu BCH, Đại biểu dự Đại hội 28-05-2017
14. Thể lệ bầu cử M-9 24-05-2017
13.12-B4 mẫu 3 08-05-2017
13.11-B 4 mẫu 2 08-05-2017
13.10-B4 mẫu 1 08-05-2017
13.9-B3 mẫu 3 08-05-2017
13.8-B3 mẩu 2 08-05-2017
13.7-B3 mẫu 1 08-05-2017
13.6-B2 mẫu 3 08-05-2017
13.5-B2 mẫu 2 08-05-2017
13.4-B2 mẫu 1 08-05-2017
13.3-B1 mẫu 3 08-05-2017
13.2-B1 mẫu 2 08-05-2017
13.1-B1 mẫu 1 08-05-2017
13. Đề án Nhân sự - Mẫu 8 08-05-2017
12. Báo cáo TTTCĐB - Mẫu 7.1 08-05-2017
11. Báo cáo TTTCĐB - Mẫu 7 08-05-2017
10.1 Phụ lục đề cương Văn kiện Đại hội - Mẫu 6 08-05-2017
10. Đề cương văn kiện - Mẫu 5 08-05-2017
9. Quy chế Đại hội - Mẫu 4 08-05-2017
8. Nội qui Đại hội - Mẫu 3 08-05-2017
7.1 Chương trình Đại hội Mẫu 2 08-05-2017
7. Chương trình Đại hội Mẫu 1 08-05-2017
6. Thông báo lịch kiểm trà và Đại hội CĐCS 08-05-2017
5.1 DS phân bổ Đại biểu dự Đại hội III CĐVC 08-05-2017
5. QĐ Phân bổ đại biểu dự Đại hội III CĐVC MỚI 07-05-2017
4. QĐ20 thành lập Tiểu ban phục vụ Đại hội MỚI 07-05-2017
3. QĐ thành lập Đoàn chỉ đạo Đại hội CĐCS MỚI 07-05-2017
2. QĐ thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội CĐCS MỚI 07-05-2017
1. Kế hoạch Đại hội công đoàn FEATURED 07-05-2017
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: