• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giới thiệu phần mềm Bao cáo trực tuyến

Nhằm thực hiện tốt nghị quyết đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023, về công tác cải cách hành chính trong tổ chức hoạt động công đoàn và vai trò của công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Công đoàn Viên chức kết hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông đã xây dựng phần mềm Báo cáo trực tuyến trong năm 2018.

OpPhanMem

 

Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh nhầm đáp ứng công tác cải cách hành chính đã soạn thảo Tài liệu hướng dẫn sử dụng  phần mềm  thực hiện báo cáo trực tuyến công đoàn trên Trang Website của Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh. Sẽ đưa vào hoạt động chính thức trong thời gian sớm nhất.

bia1

 

Tài liệu hướng đã sử dụng cho Công đoàn cơ sở.

Xem Tài liệu trên bảng PDF tại đây

Tải về Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm Báo cáo trực tuyến cho CĐCS Tại đây

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: