• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trách nhiệm

2. Trách nhiệm

2.1. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đến cùng về những việc làm của mình theo chức trách được phân công đạt kết quả tốt nhất;

2.2. Thực hiện cải cách hành chính; Tận tụy phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp;

2.3. Không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Thực hiện công việc đúng pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ và yêu cầu nhiệm vụ.

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: