• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH TRÀ VINH

I. Chuyên trách

1. Chủ tịch: Nguyễn Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh

2. Phó Chủ tịch: Đoàn Phúc Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh

3. Kế toán: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh

4. Văn phòng: Đỗ Thị Lệ Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh

II. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh (khóa III, nhiệm kỳ: 2018 - 2023)

* Ban Thường vụ

1. Đ/c Nguyễn Hùng Cường, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh

2. Đ/c Đoàn Phúc Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh

3. Đ/c Huỳnh Kíp Nổ, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

4. Đ/c Bùi Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trà Vinh

5. Đ/c Huỳnh Thanh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức, Cục phó Cục thuế tỉnh Trà Vinh

6. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh

7. Đ/c Đỗ Thị Lệ Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh

* Ban Chấp hành

8. Đ/c Trần Văn Bồi, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh

9. Đ/c Ngô Tấn Kiệt, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức, Phó Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh

10. Đ/c Lê Tuyết Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh

11. Đ/c Phạm Quốc Việt, Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh

12. Đ/c Trần Thị Huyền Trân, Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh, Phó Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Trà Vinh

13. Đ/c Kiên Banh, Phó Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh

14. Đ/c Trần Thị Quyên, Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh

15. Đ/c Trần Minh Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể tham và Du lịch tỉnh Trà Vinh

16. Đ/c Dương Thị Ngọc Thơ, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh

17. Đ/c Trần Văn Phương, Phó Tổng biên tập Báo Trà Vinh Trà Vinh

18. Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

19. Đ/c Võ Minh Nhựt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh

20. Đ/c Phạm Đắc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh, Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra Kho bạc Nhà nước tỉnh Trà Vinh

21. Đ/c Nguyễn Thị Mộng Hường, Trưởng Phòng Tin học thống kê Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh

22. Đ/c Nguyễn Minh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

23. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành CĐVC tỉnh, Trưởng phòng Chuyên mục Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh Trà Vinh

24. Đ/c Nguyễn Hoàng Đệ, Trưởng Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

25. Đ/c Phạm Trường Giang, Trưởng Phòng giám định BHXH-BHYT Bảo hiểm Xã hội tỉnh Trà Vinh

* Ủy ban Kiểm tra

1. Đ/c Đoàn Phúc Linh, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh

2. Đ/c Võ Văn Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh, Phó chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh

3. Đ/c Nguyễn Văn Tư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Thông tin Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

4. Đ/c Huỳnh Ngọc Xuân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh, Trưởng phòng KTAT điện năng và Môi trường Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

5. Đ/c Nguyễn Thị Thảo Sương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng nghề tỉnh Trà Vinh

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: