• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
TT Công đoàn cơ sở Tổng
CBCC
VCLĐ
Tổng số
ĐVCĐ
Chủ tịch Số điện thoại Địa chỉ mail
1 Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh 27 27 Nguyễn Thị Vân Hằng 0902709770 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 25 25 Bùi Công Kháng 0919329789 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Ban Dân vận Tỉnh ủy 16 16 Thạch Thị Ngọc Mai 0989828628 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Ủy ban Mật trận Tổ quốc tỉnh 25 25 Dương Văn Phương 0979474191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Ban Nội chính Tỉnh ủy 14 14 Sơn Huỳnh Tha 0939345835 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Văn phòng Tỉnh ủy 56 56 Ngô Tấn Kiệt 0915861262 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 23 23 Ngô Hene 0336643309 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 24 24 Trầm Hải Vũ 0984265961 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 19 19 Huỳnh Tấn Rở 0903047676 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Văn phòng UBND tỉnh 178 178 Nguyễn Thanh Tâm 0916129788 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 32 32 Trần Thị Quyên 0918486146 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Sở Nội vụ 74 74 Bùi Văn Bình 0918353361 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Ban Dân tộc tỉnh 20 20 Kiên Banh 0919100728 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Sở Lao động Thương binh & Xã hội 68 68 Nguyễn Thị Hồng Diễm 0917797616 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Hội Cựu chiến binh tỉnh 10 10 Lê Trung Bé 0913671843 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 25 25 Võ Thị Thu Oanh 0919762770 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Hội Nông dân tỉnh 24 24 Quãng Thanh Tú 0939996989 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 Tỉnh đoàn 33 33 Võ Minh Nhựt 0945974909 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Sở Công thương 62 62 Lưu Văn Mạnh 0889181966 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 Sở Giao thông vận tải 154 154 Nguyễn Văn Phương 0918486566 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Sở Kế hoạch & Đầu tư 76 76 Nguyễn Hoàng Đệ 0979603044 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Sở Khoa học & công nghệ 83 83 Nguyễn Duy Trinh 0902819880 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Sở Tài chính 71 71 Nguyễn Thị Mộng Hường 0919328359 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 Sở Tài nguyên & Môi trường 394 394 Nguyễn Minh Tâm 0909737668 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25 Sở Tư pháp 53 53 Thái Thị Kiều Oanh 0989829062 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 Sở Thông tin & truyền thông 62 62 Nguyễn Văn Nầy 0913730558 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27 Sở Văn hóa thể thao & du lịch 279 279 Võ Thị Lượng 0918702418 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28 Sở Xây dựng 85 85 Nguyễn Văn Hùng 0903171165 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 11 11 Lý Thị Thu Vân 0932862967 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30 Hội Đông Y - Châm cứu tỉnh 5 5 Nguyễn Thị Thùy Uyên 0838815553 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
31 Đài Phát thanh truyền hình Trà Vinh 124 124 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0932872459 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
32 Báo Trà Vinh 38 38 Hồ Bá Thi 0903677657 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
33 Tòa án Nhân dân tỉnh 49 49 Ngô Đê 0918704115 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34 Thanh tra tỉnh 39 39 Võ Văn Long 0919501007 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 56 56 Trần Thị Huyền Trân 0919899668 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 28 28 Nguyễn Văn Dương 0946486400 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
37 Trường Chính trị Trà Vinh 49 49 Lê Thị Tuyết Hằng 0919896178 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38 Trường Cao đẳng nghề 69 69 Nguyễn Thị Thảo Sương 0944150782 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
39 Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú 27 27 Trầm Hoàng Cương 0907257936 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 76 76 Nguyễn Thị Đan Thương 0913993058 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41 Kho bạc Nhà nước tỉnh 57 57 Nguyễn Hữu Thọ 0908411777 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
42 Cục thuế Trà Vinh 87 87 Huỳnh Thanh Hồng 0919026555 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
43 Cục Thống kê 27 27 Lưu Văn Phúc 0918133306 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
44 Cục Quản lý thị trường 45 45 Lê Văn Hiền 0896040079 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
45 Văn phòng Sở NN và PTNT 56 56 Bùi Thị Thu Hòa 0918359077 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
46 Hội Văn học nghệ thuật 10 10 Thạch Bồi 0918359077 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
47 Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật 10 10 Trần Văn Vũ 0916109201 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
48 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 15 15 Nguyễn Văn Nguyền 0918527914 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
49 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 67 67 Trần Trường Sơn 0974091227 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
50 Trung tâm Dịch vụ việc làm 27 27 Lương Văn Hậu 0973267274 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
51 Ban QLDA ĐTXD và CT DD&CN 57 57 Nguyễn Thanh Thảo 0936071383 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
52 Ban QLDA ĐTXD các CTGT 27 27 Nguyễn Thị Mỹ Dung 0989246335 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
53 Ban QLDA ĐTXD các CTNN & PTNT 22 22 Trần Hoàng Tùng 0918821053 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
54 Ban Quản lý cảng cá 18 18 Trần Anh Tuấn 0913792228 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
55 Ban quản lý rừng phòng hộ 22 22 Võ Thị Bé Năm 0385577940 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
56 Cơ sở Tư vấn & Điều trị nghiện ma túy 26 26 Huỳnh Thanh Bình 0918023995 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
57 Công ty TNHHMTV QLKT CTTL 99 99 Nguyễn Văn Kệ 0364247777 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
58 Chi cục chăn nuôi và thú y 86 86 Trần Quốc Việt 0947820707 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
59 Chi cục kiểm lâm 26 26 Nguyễn Văn Linh 0918675004 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
60 Chi cục Phát triển nông thôn 20 20 Đặng Hồng Tài 0913729368 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
61 Chi cục quản lý chất lượng NLS-TS 24 24 Trần Văn Liền 0913188327 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
62 Chi cục Thủy lợi 21 21 Võ Thị Hương 0943001607 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
63 Chi cục Thủy sản 55 55 Nguyễn Văn Quốc 0919583946 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
64 Chi cục trồng trọt và BVTV 47 47 Nguyễn Thị Lùng 0913136948 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
65 Trung tâm giống 47 47 Nguyễn Hữu Hậu 0918403584 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
66 Trung tâm khuyến nông 79 79 Lê Thị Linh 0945901339 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
67 Trung tâm NS và VSMTNT 195 195 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 0919122782 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tổng cộng 3.855 3.855      
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: