• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công tác Ủy ban kiểm tra

Tiêu đề Ngày tạo Tải về
16. Nội dung hoạt động UBKT 19-03-2019
15. Mẫu Thông báo kiểm tra 19-03-2019
14. Mẫu ban hành QĐ+QC UBKT nhiệm kỳ 19-03-2019
13. Mẫu kết luận kiểm tra đồng cấp 19-03-2019
12. Mẫu công khai dự toán, quyết toán 19-03-2019
11. Hướng dẫn hoạt động UBKT năm 2019 19-03-2019
10. Chương trình hoạt động UBKT năm 2019 19-03-2019
9. Mẫu BB kiểm tra Điều lệ 19-03-2019
8. Hướng dẫn 251/HD-TLĐ ngày 02/3/2017 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI 01-08-2018
7. Quyết định 14/QĐ-CĐVC ngày 25/5/2018 của Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 01-08-2018
6. Quyết định 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của ĐCT TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định giám sát trong tổ chức công đoàn 01-08-2018
5. Chỉ thị 03/CTT-ĐCT ngày 08/02/2017 của ĐCT TLĐLĐVN về tang cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp công đoàn 01-08-2018
4. Quyết định 1924/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2016 của ĐCT TLĐLĐVN về việc ban hành Quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra của UBKT công đoàn 01-08-2018
3. Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi 01-08-2018
2. Quyết định 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014 của ĐCT TLĐLĐVN về việc ban hành Quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 01-08-2018
1. Trích Điều lệ Công đoàn Việt Nam 01-08-2018
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: