• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Văn bản của hệ thống Công đoàn

Sắp xếp:
Tiêu đề Ngày tạo Tải về
Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. 06-09-2016
Chương trình phối hợp công tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 06-09-2016
Hướng dẫn Khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên năm 2016 và từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2016 06-09-2016
Hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn 06-09-2016
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức công đoàn giai đoạn 2014 – 2018 06-09-2016
Nghị quyết 7c của Tổng LĐLĐ Việt Nam về bữa ăn ca 06-09-2016
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2017 -2018 07-02-2017
Công văn 202/LĐLĐ về vệ nhắc nhở vận động CBCCVC, LLVT đóng góp Quỹ An sinh xã hội 09-02-2017
Công văn 157LĐLĐ - Về việc vận động CBCCVC, LLVT đống góp Quỹ An sinh xã hội 09-02-2017
Công văn 02/CĐVC Tiếp tục vận CBCCVC đóng góp Quỹ An sinh xã hội và Mái ấm Công đoàn 09-02-2017
Công văn 192/LĐLD về việc vận động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ Qũy" Mái ấm Công đoàn" năm 2017 09-02-2017
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất - năm 2018 23-01-2018
Kế hoạch Vận động Cán bộ, đoàn viên hỗ trợ xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần mua cây Mai Hoàng Yến 08-06-2018
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: