• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2017 -2018

Tên file: CĐCS VP HĐND.PDF
Loại: application/pdf
Lượt xem: 934 Lượt xem
Ngày tạo: 07-02-2017
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: