• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Liêm chính

3. Liêm chính

3.1. Luôn coi việc công, lợi ích tập thể lên trên việc riêng, lợi ích cá nhân; luôn tôn trọng và giữ gìn của công và của dân;

3.2. Thẳng thắn, trung thực, không cục bộ, bản vị, sống trong sạch, không lợi ích nhóm; không lợi dụng vị trí, chức vụ gây phiền hà, sách nhiễu;

3.3. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: