• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hỏi đáp

Người lao động được hưởng mấy chế độ BHXH?

Xin hỏi: Khi tham gia BHXH, người lao động được hưởng những chế độ nào?

Trả lời: theo Luật BHXH năm 2014, có 06 chế độ BHXH gồm:

1 - Ốm đau

2 - Thai sản

3 - Tai nạn lao động

4 - Bệnh nghề nghiệp

5 - Hưu trí

6 - Tử tuất

_______________________________________________________

Thời gian nghỉ việc được trợ cấp thôi việc

Câu hỏi: Làm trong công ty bao lâu khi nghỉ việc thi sẽ được trợ cấp thôi việc?

Trả lời:

 Trợ cấp thôi việc được trả cho người lao động khi người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ một năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có (Theo Điều 42 Bộ luật lao động).

_______________________________________________________

Thời gian chốt sổ BHXH

Hỏi : Tôi là Trần Thị Minh Ngọc, xin cho em hỏi công ty cũ còn nợ bảo hiểm, công ty đang gặp khó khăn. Nếu công ty gửi công văn tới bảo hiểm xin chốt sổ của em trước. Như vậy có được không ạ!

Trả lời

Theo quy định, khi người lao động nghỉ việc đúng pháp luật, chậm nhất là 30 ngày kể từ khi có quyết định thôi việc, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập thủ tục chốt sổ BHXH để trả cho người lao động (Điều 21 Luật BHXH và Điều 47 Luật Lao động). Trường hợp đơn vị sử dụng lao động đang nợ BHXH, để chốt sổ BHXH cho người lao động đơn vị phải đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng của người lao động đến thời điểm thôi việc và đồng thời đóng bổ sung ít nhất bằng số nợ BHYT (4,5%) và nợ quỹ BHXH ngắn hạn (4%) để đảm bảo quyền lợi cho những người lao động khác còn làm việc. Nếu đơn vị sử dụng lao động vẫn không chốt sổ, trả sổ BHXH cho người lao động thì người lao động có thể khiếu nại với Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố (nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở) hoặc Thanh tra Sở Lao động TBXH để được can thiệp giúp đỡ.

_______________________________________________________

Người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam có thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật lao động không?

Câu hỏi: Xin hỏi, người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cho cá nhân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam có thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật lao động không?

Trả lời:

 Người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cho cá nhân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam  thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật lao động và các quy định khác của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: