• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít

NDĐT - Sáng 24-2, tại Viêng-chăn, đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.

st2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Lào, nhấn mạnh chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của đồng chí Nguyễn Phú Trọng một lần nữa thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó, tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đồng thời là nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân Lào đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới và không ngừng nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế đã mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em những kinh nghiệm quý báu trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước theo đường lối đổi mới của Đảng NDCM Lào; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Lào tươi đẹp, chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nhân dân Lào đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã giành được qua 30 năm đổi mới; khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào; tin tưởng nhân dân Lào anh em nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ X của Đảng NDCM Lào đề ra, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Ôn lại những chặng đường cách mạng vẻ vang của mỗi dân tộc, hai nhà lãnh đạo bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về bề dày truyền thống đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ thủy chung giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và Lào dày công vun đắp; khẳng định quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống đó như một tài sản vô giá của cả hai dân tộc.

Hai bên khẳng định, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, coi đây là quy luật phát triển và nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.
Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Cách mạng Lào không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Việt Nam và cách mạng Việt Nam cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Lào", hai nhà lãnh đạo khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, hơn bao giờ hết, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước càng phải chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết và hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc vững bước đi lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi nước trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi, đồng thời dành ưu tiên, ưu đãi hợp lý cho nhau phù hợp với tính chất của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về chính trị, duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc cấp cao, mở rộng giao lưu giữa các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương, nhất là các địa phương giáp biên giới hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đặc biệt nhấn mạnh, cần đi sâu trao đổi thông tin, lý luận - thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc của mỗi Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường trao đổi tình hình và kinh nghiệm về giáo dục chính trị tư tưởng, an ninh mạng, chống suy thoái, tự diễn biến, nâng cao năng lực kiểm tra giám sát của Đảng; chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô và mở rộng quan hệ, hội nhập quốc tế.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; xây dựng tuyến biên giới hai nước ổn định, bền vững; nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - kỹ thuật; tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong hợp tác trên các lĩnh vực và ưu tiên tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, nhất là kết nối về giao thông vận tải, năng lượng điện, viễn thông, du lịch; tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít hài lòng thấy rằng, Việt Nam và Lào có lập trường thống nhất trên các vấn đề quốc tế và khu vực. Hai nhà lãnh đạo khẳng định, trong bối cảnh tình hình diễn biến nhanh và phức tạp như hiện nay, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Công; phối hợp quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công, bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông Mê Công; tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau và với các bên thứ ba khác trong khuôn khổ Hành lang Đông - Tây và các chương trình, dự án hợp tác đa phương khác.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông; ủng hộ vai trò và các nguyên tắc của ASEAN; nhất trí thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; cùng các bên liên quan thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Lào đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2020 – 2021, và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít và Phu nhân sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít đã chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa một số bộ, ngành của hai nước, bao gồm: Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Lào về hợp tác tài chính; Hiệp định về Hợp tác Phát triển các công trình năng lượng điện và mỏ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam với Chính phủ nước CHDCND Lào; Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc Xây dựng và Khai thác tuyến đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn; Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học; Biên bản bàn giao - tiếp nhận công trình Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Nội vụ Lào; Biên bản Thỏa thuận triển khai dự án đầu tư, đổi mới về thiết bị công nghệ cho Đài Phát thanh quốc gia Lào giữa Đài Tiếng nói Việt Nam nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào; Biên bản bàn giao - tiếp nhận Dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Hủa-phăn giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và nước CHXHCN Việt Nam; Thỏa thuận triển khai Dự án Sửa chữa, nâng cấp Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bản Xiêng-vang, Huyện Noong Bốc, tỉnh Khăm-muộn giữa Ban phụ trách bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản nước CHDCND Lào và Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam; Biên bản bàn giao - tiếp nhận Dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu và Triển khai công nghệ cho Viện Khoa học quốc gia Lào giữa Viện Khoa học quốc gia Lào và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

* Ngày 24-2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít và các đồng chí lãnh đạo Lào - những người bạn, người đồng chí anh em thân thiết của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò quan trọng của Chính phủ hai nước và kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ trong thời gian qua; mong muốn hai Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành hai nước triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh hai Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao; nhấn mạnh các kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ đã góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội hai nước, cũng như góp phần thiết thực vào việc tăng cường mối quan hệ thủy chung, trong sáng, mẫu mực, đặc biệt Việt Nam - Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công cuộc đổi mới của Việt Nam và Lào đang bước vào giai đoạn then chốt, đòi hỏi hai bên càng phải gắn bó chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển sâu rộng, hiệu quả, bền vững, trong đó hợp tác giữa hai Chính phủ là cốt yếu và vô cùng quan trọng.

Chia sẻ với ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc hai bên cần mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít khẳng định Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nâng cao chất lượng hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước; triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai bên, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hai nước nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước tương xứng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít nhấn mạnh, Lào khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lớn của Việt Nam sang đầu tư tại Lào, nhất là các dự án về năng lượng, giao thông vận tải, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên; đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá hai nước; phòng, chống tội phạm buôn bán và vận chuyển ma túy qua biên giới, bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào; thường xuyên chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ, kịp thời hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế, khu vực; phối hợp chặt chẽ với Cam-pu-chia triển khai thực hiện tốt các nội dung Thỏa thuận giữa ba Thủ tướng về Tam giác phát triển; xử lý tốt vấn đề an ninh nguồn nước sông Mê Công trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của các nước trong lưu vực; phối hợp tạo chuyển biến tích cực, thực chất về chất lượng, hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

* Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến đồng chí Pa-ny Ya-tho-tu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò quan trọng của Quốc hội hai nước và kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội thời gian qua; đề nghị hai Quốc hội hoàn thành tốt hơn vai trò thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của hai Ðảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo với nhà lãnh đạo Quốc hội Lào về kết quả hội đàm tốt đẹp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít; khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, hai Ðảng, hai nước cần luôn đoàn kết, gắn bó để đưa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng khăng khít, truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu một lần nữa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước; thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tình hình kinh tế - xã hội của Lào sau ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng NDCM Lào và kết quả triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào. Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Lào cũng sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

* Chiều 24-2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có cuộc gặp thân mật đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng khi gặp lại đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, người bạn, người đồng chí, anh em vô cùng thân thiết của Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thông báo kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cao nhất của Ðảng, Nhà nước Lào; vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp theo tinh thần thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói lên những cảm nhận tốt đẹp về sự đổi mới, phát triển của đất nước Lào anh em, bộ mặt thủ đô Viêng Chăn thay đổi rõ nét.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng, phát triển ở mỗi nước, cũng như việc vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, cần phát huy trí tuệ tập thể, học tập kinh nghiệm các thế hệ lãnh đạo tiền bối; tiếp tục kế thừa kinh nghiệm quý báu của các đồng chí đi trước, trong đó có nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, nhằm không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ đặc biệt, thủy chung hiếm có Việt Nam - Lào.

Ðồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước; bày tỏ những tình cảm thân thiết đối với đất nước, nhân dân và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam. Ðồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn nhấn mạnh, mối quan hệ Lào - Việt Nam được thử thách qua thời gian và ngày càng được củng cố, phát triển. Trải qua các thời kỳ lịch sử, hai nước đã cùng chia sẻ, gắn kết với nhau, cùng vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam. Tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước là vô cùng sâu sắc, không thể chia cách; việc vun đắp, củng cố tình đoàn kết đặc biệt đó là vì sự sống còn của cả hai dân tộc. Ðồng chí khẳng định sự cần thiết của việc hai nước cùng chia sẻ, gắn kết, vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam; mong rằng hai nước tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ cán bộ kế cận cũng như đương nhiệm, tăng cường học hỏi, thấu hiểu lẫn nhau.

* Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến thăm công trình xây dựng Nhà Quốc hội Lào - quà tặng của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Ðây là công trình có ý nghĩa về chính trị - đối ngoại, biểu tượng sâu đậm của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Cùng tham dự, có đồng chí Pa-ny Ya-tho-tu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; cùng các thành viên Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Ðược khởi công xây dựng ngày 1-11-2017, do Bộ Xây dựng là chủ đầu tư dự án, công trình Nhà Quốc hội Lào được triển khai thi công với lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật tinh nhuệ ở tất cả các khâu, từ quản lý dự án, thiết kế, giám sát, với tình cảm và quyết tâm cao nhất, không vì mục đích lợi nhuận. Với sự phối hợp chặt chẽ của phía Lào, đến nay dự án đã triển khai được một khối lượng công việc lớn. Thời gian tới, hai bên tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng yêu cầu.

Nói chuyện với các cán bộ, kỹ sư, công nhân viên đang làm việc tại công trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan hai nước, nỗ lực của chủ đầu tư và nhà thầu khắc phục khó khăn, triển khai các công việc chuẩn bị, thi công công trình bảo đảm đúng tiến độ, mục đích yêu cầu đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp chặt chẽ, tập trung làm hết sức mình với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Lào xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào với chất lượng tốt nhất, xứng tầm là công trình biểu tượng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

* Tối 24-2, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào.

Trong lời chúc tại buổi chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chọn CHDCND Lào là điểm đến nước ngoài đầu tiên của mình sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ðiều này đã khẳng định truyền thống hữu nghị vĩ đại và tính sinh động đoàn kết đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhân dân Việt Nam anh em đã giành được những thành tựu mới, to lớn và toàn diện trong việc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, đất nước Việt Nam giữ được ổn định chính trị, kinh tế phát triển liên tục và vượt mục tiêu đề ra, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Ðây là nguồn động lực cổ vũ tinh thần mạnh mẽ đối với nhân dân Lào trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự giúp đỡ quý báu, to lớn, kịp thời và hiệu quả cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước Lào hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác cùng các đồng chí Việt Nam anh em tăng cường và vun đắp truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi bền chặt và đơm hoa kết trái.
Trong lời đáp, thay mặt Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít đã mời Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, đất nước của những người đồng chí anh em thân thiết, xứ sở của hoa chăm-pa tươi đẹp; và đã dành cho Ðoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng nhiệt, tràn đầy tình hữu nghị anh em thân thiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cùng nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng gần một thế kỷ đã qua, để cùng cảm nhận sâu sắc và tự hào về quá trình hình thành và phát triển của quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực, thủy chung trong sáng, hiếm có trên thế giới và đã trở thành quy luật phát triển, nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và là tài sản chung vô giá của hai đảng, hai dân tộc mà thế hệ hôm nay cần giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho muôn đời con cháu mai sau.

Bối cảnh tình hình hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới, hơn bao giờ hết hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước càng phải siết chặt tay nhau, chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết và hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt - Lào vững bước đi lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện sẽ làm hết sức mình cùng với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong bầu không khí dạt dào tình hữu nghị anh em, hai nhà lãnh đạo cùng đại biểu cấp cao hai Ðảng, hai nước bồi hồi xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu, cùng các đồng chí lãnh đạo tiền bối, lão thành cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ của Việt Nam và Lào đã trọn đời cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân mỗi nước, xây đắp nên mối tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.


BẮC VĂN

(Theo báo Nhân dân điện tử- Đức Thuận)

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: