• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công văn Số: 18/CĐVC “Quy định về việc báo cáo một số nội dung sau đại hội Công đoàn cơ sở”

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH - CĐVC ngày 23/3/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh về Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tính đến hết ngày 24/5/2017, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức đã dự, chỉ đạo đại hội được 27/54 Công đoàn cơ sở trực thuộc, theo kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở sẽ dứt điểm trong tháng 9/2017.

19dhcd

Nhằm giúp Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở chủ động báo cáo một số nội dung sau đại hội. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh yêu cầu Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở khóa mới (nhiệm kỳ 2017-2022), thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể.

 Tải văn bản:  18. CV quy định báo cáo sau ĐHCĐCS18. CV quy định báo cáo sau ĐHCĐCS

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: