• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CĐVC gởi thông báo đến 02 CĐCS được chọn Đại hội điểm. Đề nghị BCH CĐCS phân công cán bộ đến nhận hỗ trợ kinh phí (qua Đ/c Linh kế toán CĐVC)

CĐVC gởi thông báo đến 02 CĐCS được chọn Đại hội điểm. Đề nghị BCH CĐCS phân công cán bộ đến nhận hỗ trợ kinh phí (qua Đ/c Linh kế toán CĐVC)
hotro

Xem chi tiết : 17. TB. Hỗ trợ khinh phí cho 02 CĐCS(Sở C.thuong và BHXH) ĐH điểm

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: