• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy học tập Chuyên đề năm 2020

Ngày 06/03, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tổ chức học tập Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

7. Quang canh buoi hoc tap chuyen de 2020

Quang cảnh buổi học tập

Tham dự buổi học tập có trên 60 đại biểu là đoàn viên Công đoàn đang công tác tại cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu những nội dung cơ bản Chuyên đề, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh trong tình hình hiện nay; Vận dụng tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, đoàn kết được toàn dân...

Bên cạnh đó, phân tích, làm rõ nội dung tư tưởng, chính trị và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong đó nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, năm diễn ra đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Do đó, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 và các năm tiếp theo là cách thiết thực, góp phần tiếp tục xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Qua việc học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động sẽ vận dụng sáng tạo vào thực tế cơ quan, đơn vị ở từng việc làm, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực;…liên hệ với bản thân để xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, phấn đấu gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong thực hiện quy định của Đảng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa giao tiếp, ứng xử, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân...

Tin, ảnh: Thanh Trị   
(CĐCS Ban Tuyên giáo)

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: