• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức (giai đoạn 2018 – 2025)

Ngày 12 tháng 7 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ký ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND, về triển khai thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”.

Với mục tiêu chung là nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Kế hoạch số 59/KH-UBND quy định đối tượng được bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh.
Mục tiêu của Kế hoạch đến năm 2025 là có 50% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 2, nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 của sở, ban, ngành tỉnh được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc; Tối thiểu 80% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, đối tượng 4 của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai tổ chức 64 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc với 5.789 người và 48 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số với 5.463 người được bồi dưỡng.

Có thể nói việc ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND thể hiện sự quan tâm kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác dân tộc và chính sách dân tộc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới./.

Trương Minh Hiếu

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: