• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hoạt động của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh

Từ ngày 08-19/11/2018, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Trà Vinh đã tổ chức công tác kiểm tra, chấm điểm, đánh giá, xếp loại 66 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc CĐVC tỉnh. Qua đó, có 64/66 CĐCS đạt loại vững mạnh, chiếm 96,97%; 02/66 CĐCS đạt loại khá, chiếm 03%. So với năm 2017, tỷ lệ CĐCS đạt loại vững mạnh tăng 0,74%; tỷ lệ CĐCS đạt loại khá giảm 0,77%.

CĐVC tỉnh đã giải ngân 200 triệu đồng từ nguồn quỹ "Mái ấm Công đoàn" tỉnh Trà Vinh, hỗ trợ cho 05 đoàn viên khó khăn về nhà ở thuộc các CĐCS: Sở Khoa học và Công nghệ, Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy, Sở Giao thông - Vận tải, Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (mỗi đoàn viên 40 triệu đồng).

Ngày 29/11/2018, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đã ban hành Công văn số 29/CĐVC kèm theo 08 mẫu hướng dẫn các CĐCS phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ "Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập", Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ "Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập" và tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mền thực hiện báo cáo trực tuyến hoạt động công đoàn trên trang Website của CĐVC tỉnh.

Chấn Hưng

* Hoạt động củaCông đoàn cơ sở:

- CĐCS Sở Tư pháp: Năm 2018, CĐCS Sở Tư pháp đã vận động toàn thể CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn tích hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, các phong trào gồm: Cơ quan tư pháp địa phương đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018; ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới; cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng cả nước chung sức vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trên cơ sở đó đã cụ thể các phong trào thi đua thành một số mô hình, giải pháp thực hiện cụ thể như: Mô hình "Phiên tòa giả định" vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý là một trong những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến người dân; "Phiên tòa giả định" là hình thức sân khấu hóa mới, liên quan đến chuyên đề phổ biến thông qua các các tiểu phẩm, có hình ảnh minh họa, đưa những nội dung mang tính thời sự vào kịch bản "Phiên tòa giả định" như: Bạo lực học đường, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm...(thực hiện trong các trường học), ma túy, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, hụi, hôn nhân gia đình...trong cộng đồng dân cư bằng cách phân các vai diễn như trong một phiên tòa thật sự nhưng có rút gọn bớt một số thủ tục. Mô hình này đã được tổ chức tại một số trường học, UBND xã và mang lại hiệu quả cao.

Về công tác hòa giải ở cơ sở, trong một số buổi hòa giải cơ sở, cán bộ hòa giải có mời các sư hoặc chức sắc tôn giáo có uy tín cùng tham gia; việc hòa giải thành đã giúp gắn kết tình làng nghĩa xóm, hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện lên cấp trên. Về cải cách hành chính, đã rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở; Sở Tư pháp đã rà soát và lập Tờ trình, trình UBND tỉnh xem xét, đề nghị Bộ Tư pháp rút ngắn thời gian giải quyết và giảm chi phí đối với 04 thủ tục liên quan lĩnh vực luật sư và 06 thủ tục liên quan lĩnh vực công chứng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đúng theo chủ trương xây dựng một nền hành chính liêm chính, kiến tạo, hành động và phục vụ của nước ta. Ngoài ra CĐCS Sở Tư pháp đã đăng ký mô hình "Dân vận khéo" trong công tác vệ sinh môi trường theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy. Kết quả năm 2018, cơ quan Sở Tư pháp được công nhận đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" và cơ quan văn hóa.

- CĐCS Sở Nội vụ:Thực hiện tốt công tác tham gia quản lý nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ. Phối hợp với lãnh đạo Sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018, đúng thời gian, hình thức, nội dung và quy trình 4 bước; 06 tháng đầu năm sơ kết việc thực hiện Nghị quyết hội nghị và quy chế phối hợp làm việc với lãnh đạo Sở. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan phụng dưỡng được 04 cuộc với số tiền 10 triệu đồng; thăm gia đình chính sách, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Sở Nội vụ qua các thời kỳ được 21 cuộc; thăm hỏi đoàn viên ốm đau, thai sản đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. Tham gia ý kiến thực hiện quy trình tiếp nhận và bổ nhiệm 01 công chức; điều động và bổ nhiệm 01 công chức, tuyển dụng 02 viên chức, nâng bậc lương trước thời hạn 01 công chức, nâng bậc lương thường xuyên, nâng phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung 11 công chức, viên chức; cử 36 công chức, viên chức tham gia học các lớp nâng cao lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Vận động CBCC, đoàn viên công đoàn thực hiện mô hình Dân vận khéo gắn với công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phát huy tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện, hầu hết công chức, viên chức đều chấp hành nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ đã đề ra như: Sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, công tác phí, sử dụng điện thoại không vượt định mức, mở máy điều hòa đúng thời gian quy định...Vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia công tác an sinh xã hội, đã ủng hộ xây dựng 05 nhà tình thương cho 05 hộ nghèo ở ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, với số tiền 150 triệu đồng, 300 phần quà cho hộ nghèo ở các xã Bình Phú, huyện Càng Long, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, xã Hòa Hiệp, huyện Cầu Ngang, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, với số tiền gần 184 triệu đồng. Trong thực hiện công tác cải cách hành chính, CBCC đã tham mưu với lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố 79 thủ tục hành chính và bãi bỏ 16 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; tiếp nhận 7.151 văn bản đến, phát hành 2.511 văn bản đi, trong đó có 181 hồ sơ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCNV ISO 9001:2008, các hồ sơ đều được giải quyết đúng và sớm hơn quy định; rà soát, hệ thống hóa 33 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành, cải tiến 15 quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008...; niêm yết công khai và đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định; công chức, viên chức có thái độ nhã nhặn trong giao tiếp, chấp hành nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và Quy chế văn hóa công sở; các đơn, thư khiếu nại tố cáo của các cá nhân, tổ chức được giải quyết đúng quy định, không có đơn tồn động và vượt cấp.

- CSCS Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Đã phối hợp với lãnh đạo Sở bảo lãnh tín chấp tiền lương cho 19 CBCCVCLĐ vay vốn ngân hàng với số tiền 1,2 tỷ đồng; tổ chức cho đoàn viên góp vốn xoay vòng không tính lãi để giải quyết các nhu cầu cần thiết của gia đình; vận động đoàn viên đóng góp đầy đủ các loại quỹ. Đồng thời, CĐCS Sở ủng hộ xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần thực hiện tuyến đường hoa và tham gia cùng với Hội Bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; tổ chức bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thanh Toàn với số tiền được hỗ trợ,40 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi 61 lượt đoàn viên với số tiền 19,4 triệu đồng. Ngoài ra, các đoàn viên công đoàn luôn quan tâm thăm hỏi lẫn nhau và hỗ trợ đóng góp cho đoàn viên công đoàn gặp khó khăn với số tiền 6,3 triệu đồng.

Hùng Cường

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: