• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hoạt động nổi bật của Công đoàn Viên chức tỉnh trong tháng 7/2019

14. Dai bieu du hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam cua CDVC tinh Tra Vinh

Đại biểu dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019
của CĐVC tỉnh Trà Vinh (Ảnh Bá Thi)

Thực hiện Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019, trong tháng 7/2019, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, tập trung chỉ đạo, hoàn thành một số mặt công tác nổi bật như sau:

Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt trong Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh, lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi. Hướng dẫn, kiểm tra các công đoàn cơ sở trực thuộc, đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu còn lại của năm 2019 như: Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp quỹ xã hội. Tổng hợp, quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2019. Hoàn thành dự toán tài chính Công đoàn năm 2020. Cấp kinh phí hoạt động cho công đoàn cơ sở quí III/2019; Củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban biên tập Trang tin điện tử và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công đoàn Viên chức tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phân công Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh phụ trách các Công đoàn cơ sở.

Tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm giữa lãnh đạo Báo Trà Vinh và Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh thống nhất ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Chuyên trang Công đoàn” trên Báo Trà Vinh; Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh tiếp tục triển khai phần mềm báo cáo trực tuyến trên trang website của Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh.

Tin: Lệ Trinh
CĐVC tỉnh 
 

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: