• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quy định của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư

NDĐT – Ngày 25-10, thay mặt Ban Chấp hành T.Ư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư (số 08-QĐi/TW). Nhân Dân điện tử xin trân trọng gửi tới bạn đọc toàn văn Quy định

Tải về 08-QĐi/TW 

(Vũ Lâm – Sưu tầm trên Báo  Nhân Dân điện tử )

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: