• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phát động cuộc thi tìm hiểu Lịch sử “Tỉnh Trà Vinh - 120 năm xây dựng và phát triển (1900-2020)

Ngày 28/8/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 116-KH/BTGTU về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử “Tỉnh Trà Vinh - 120 năm xây dựng và phát triển (1900-2020)”

1. Đối tượng tham gia

Là các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh (các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia cuộc thi).

2. Hình thức thi: Thi viết.

3. Yêu cầu về bài dự thi

Người dự thi trả lời đầy đủ 14 câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi và gởi bài thi về Ban Tổ chức cuộc thi đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Bài thi phải trình bày sạch, đẹp, rõ ràng (đánh máy khổ giấy A4 cỡ chữ 14 hoặc viết tay, không giới hạn số trang và hình ảnh minh họa). Bài dự thi không hợp lệ là những bài photocopy, sao chép giống nhau hoặc không trả lời đầy đủ các câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi. Người tham gia dự thi viết rõ họ tên, tuổi, dân tộc, quốc tịch, giới tính, nghề nghiệp, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú, số điện thoại (nếu có).

4. Thời gian phát động và nhận bài thi:

Thời gian phát động cuộc thi đến hết 25/11/2019

Nơi nhận bài thi: Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Ban Tuyên giáo/Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bắt đầu từ ngày 15/11/2019.

Thời gian cuối cùng nhận bài thi gửi về Ban Tuyên giáo tỉnh ngày 25/11/2019

Thời gian tổng kết trao giải: Dự kiến trong tháng 01/2020.

* Nội dung câu hỏi thi

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết lịch sử hình thành vùng đất và con người Trà Vinh trước năm 1900? Nghị định nào? Ban hành khi nào về việc lập tỉnh Trà Vinh? Những thay đổi về địa giới hành chính từ khi thành lập tỉnh cho đến nay?

Câu 2: Trình bày một số phong trào đấu tranh tiêu biểu chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân Trà Vinh trước năm 1930 và những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn đấu tranh của các phong trào này.

Câu 3: Hãy cho biết các chi bộ Đảng đầu tiên ở Trà Vinh được ra đời trong bối cảnh nào? Ý nghĩa lịch sử?

Câu 4: Hãy trình bày (diễn biến, kết quả, ý nghĩa) các phong trào đấu tranh của Nhân dân Trà Vinh giai đoạn 1930 - 1945 (chọn trình bày 02 đến 03 phong trào).

Câu 5: Bằng những hiểu biết của mình về 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), anh (chị) hãy nêu và làm rõ một vài điển hình chứng minh sức mạnh của thế trận Chiến tranh nhân dân tại Trà Vinh.

Câu 6: Bằng những hiểu biết của mình về Trà Vinh trong 21 năm chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), anh (chị) hãy chứng minh để khẳng định Trà Vinh luôn xứng đáng với danh hiệu vẻ vang “toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công”.

Câu 7: Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Trà Vinh được phong tặng, truy tặng bao nhiêu tập thể, cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động và Mẹ Việt Nam anh hùng (tính đến cuối tháng 8/2019)?

Câu 8: Từ sau tái lập tỉnh (5/1992) đến nay, tăng trưởng GDP (nay là GRDP) của tỉnh từng giai đoạn (1992 - 1995; 1996 - 2000; 2001 - 2005; 2006 - 2010; 2011 - 2015), 3 năm: 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 là bao nhiêu? Anh (chị) ấn tượng nhất giai đoạn nào? Lý do?

Câu 9: Tính đến tháng 01/2019, trên địa bàn tỉnh có bao nhiêu di tích lịch sử, di tích văn hóa, di tích kiến trúc được xếp hạng (cấp tỉnh, cấp quốc gia); có bao nhiêu di sản văn hóa phi vật thể được công nhận? Anh (chị) có cảm nhận thế nào về những di tích đó? Hãy viết về một di tích của tỉnh mà anh (chị) được nghe kể lại hoặc tâm đắc nhất?

Câu 10: Sau hơn 8 năm thực hiện phong trào mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả gì? Theo anh (chị) cần thực hiện những giải pháp nào để góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Câu 11: Sự gắn bó máu thịt giữa ý Đảng lòng dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trên quê hương Trà Vinh? Bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử.

Câu 12: Thực hiện Kế hoạch số 48- KH/TU, ngày 12/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trà Vinh phấn đấu đến 2025, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Phân tích tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch Trà Vinh?

Câu 13: Nêu và phát biểu cảm nghĩ của anh (chị) về những thay đổi kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh từ khi được tái lập đến nay? Anh (Chị) hãy đề xuất những giải pháp để thực hiện có hiệu quả phương châm hành động của Tỉnh ủy “Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích”.

Câu 14: Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh xuất hiện rất nhiều gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Anh (chị) hãy viết về tấm gương tập thể hoặc cá nhân mà anh (chị) tâm đắc nhất (có khả năng nhân rộng). Bài viết không quá 2 trang giấy A4.

4. Cơ cấu giải thưởng, gồm:

* Giải tập thể:

- Một giải nhất = 12.000.000 đ

- Một giải nhì = 9.000.000 đ

- Hai giải ba, mỗi giải = 4.000.000 đ

* Giải cá nhân:

- Một giải nhất = 7.000.000 đ

- Hai giải nhì, mỗi giải = 5.000.000 đ

- Ba giải ba, mỗi giải = 4.000.000 đ

- 13 giải khuyến khích, mỗi giải = 2.000.000 đ

- 02 giải giành cho các trường hợp đặc biệt, mỗi giải = 1.000.000 đ

Thanh Trị            
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: