• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công đoàn Viên chức tỉnh: Hội nghị triển khai công tác công đoàn năm 2023

Chiều ngày 03/01/2023, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành CĐVC tỉnh (khóa III) tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023. Đồng chí Lê Văn Lẹ, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch CĐVC tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra CĐVC tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 67 công đoàn cơ sở trực thuộc.

3.1 Quang canh hoi nghi

Quang cảnh hội nghị.

CĐVC tỉnh hiện có 67 công đoàn cơ sở với 4.117 đoàn viên. Theo báo cáo hội nghị, năm 2022, được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, CĐVC tỉnh và các công đoàn cơ sở trực thuộc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đề ra. Xác định công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, CĐVC tỉnh chỉ đạo 67/67 công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) đóng góp các loại quỹ xã hội, riêng CĐVC tỉnh vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn” với số tiền hơn 384 triệu đồng, đạt 103,47% so với chỉ tiêu.

3.2 Dc Le Van Le CT CDVC tinh phat bieu khai mac hoi nghi

Đồng chí Lê Văn Lẹ, Chủ tịch CĐVC tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Các CĐCS phối hợp với lãnh đạo cơ quan thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1,9 tỷ đồng. CĐVC tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 220 lượt đoàn viên, CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng số tiền 111,5 triệu đồng. CĐVC tỉnh bàn giao 04 nhà “Mái ấm công đoàn”, giải ngân cho 07 đoàn viên được xét hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền 510 triệu động. Thăm, chúc tết 04 đơn vị, tặng 70 suất quà cho nguyên cán bộ lãnh đạo công đoàn đã nghỉ hưu, đoàn viên, CBCCVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tổng số tiền gần 30 triệu đồng.

Phối hợp xét đề nghị nâng lương, chuyển ngạch cho 992 CBCCVCLĐ, đưa 1.216 đoàn viên đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, tin học, ngoại ngữ. Đăng ký 03 công trình, phần việc trong Tháng An toàn Vệ sinh lao động…
Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CBCCVCLĐ được đẩy mạnh, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn tổ chức chào cờ mỗi sáng thứ Hai hàng tuần; phân công CBCCVCLĐ kể mẫu chuyện về tấm gương, đạo đức của Bác để học tập làm theo. Hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì thường xuyên ở cơ sở, CĐVC tỉnh tổ chức Hội thao trong CBCCVCLĐ tỉnh năm 2022, có trên 600 đoàn viên đăng ký tham gia.

Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CBCCVCLĐ được chú trọng, hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Kết quả, có 332/240 tham gia sáng kiến trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Chương trình. Kết thúc giai đoạn 01, CĐVC tỉnh được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen…Qua đánh giá, xếp loại cuối năm 2022, có 65/67 CĐCS được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt 97%, có 02/67 CĐCS được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” (trong đó có 13 CĐCS được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”).

Tại hội nghị, đại biểu thảo luận về đề xuất tăng mức hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn”, cơ chế xét hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn”, quan tâm đăng ký sáng kiến, hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Tiếp tục kết nối với doanh nghiệp tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia phúc lợi đoàn viên. Các công đoàn cơ sở quan tâm tạo điều kiện cho đoàn viên được khám sức khỏe định kỳ….

* Về tổ chức Đại hội CĐVC tỉnh Trà Vinh:

Ban Thường vụ CĐVC tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức đại hội; tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính cho 116 cán bộ công đoàn chủ chốt cấp cơ sở; phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn về công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, cho 82 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. CĐVC tỉnh chọn 02 công đoàn cơ sở: Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh và Cục Thuế tỉnh, tổ chức đại hội điểm vào đầu tháng 01/2023 để các công đoàn cơ sở dự rút kinh nghiệm trong tổ chức đại hội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch CĐVC tỉnh Lê Văn Lẹ giải trình một số thắc mắc của đại biểu. Đồng thời, ông cho rằng năm 2023, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn với 09 nội dung trọng tâm:

(1) Chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS tổng kết phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2022, xây dựng chương trình công tác năm 2023. Tổ chức Hội nghị lần thứ hai mươi hai Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022; phát động các phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

(2) Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị Người lao động năm 2022. Tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”. Công đoàn thường xuyên tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đoàn viên, CBCCVCLĐ.

(3) Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão năm 2023, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho cán bộ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

(4) Tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, CBCCVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội IV Công đoàn Viên chức tiến tới Đại hội XI CĐVC tỉnh, Đại hội XIII Công đoàn Viên Nam. Tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2023-2028 đúng tiến độ, thời gian quy định. Hoàn chỉnh nhân sự văn kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu CĐVC tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(5) Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2023 theo Chương trình công tác của ban chấp hành, kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp; triển khai hướng dẫn hoạt động nữ công năm 2023.

(6) Tích cực vận động CBCCVCLĐ tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội năm 2023 đạt chỉ tiêu đề ra. Phối hợp với các CĐCS tổ chức khảo sát, phân bổ và bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn”. Kịp thời thăm hỏi, tặng quà cho các cán bộ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo nhân dịp lễ, tết …

(7) Tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở duy trì hoạt động tốt Ban Nữ công quần chúng; tổ chức Hội nghị tập huấn về “Giới và bình đẳng giới” năm 2023.

(8) Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công đoàn năm 2023 gắn với đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

(9) Chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt chế độ báo cáo hoạt động công đoàn. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong cơ quan trong sạch vững mạnh.

Dịp này, CĐVC tỉnh tuyên dương 27 tập thể, cá nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương 08 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022.

3.3 Dc Le Van Le trao giay khen

Đồng chí Lê Văn Lẹ, Chủ tịch CĐVC tỉnh trao giấy khen của CĐVC tỉnh cho tập thể công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022.

3.4 Dc Doan Phuc Linh PCT CDVC tinh trao giay khen cho cac ca nhan

Đồng chí Đoàn Phúc Linh, Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh trao giấy khen của CĐVC tỉnh cho các cá nhân.

3.5 Cac tap the nhan giay khen cua CDVC tinh

Các tập thể nhận giấy khen của CĐVC tỉnh.

Lệ Trinh

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: