• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

7. Quyết định số 21/QĐ-CĐVC ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh Trà Vinh về việc bổ sung thành viên tham gia Ban Nữ công quần chúng CĐVC tỉnh Trà Vinh khóa III, nhiệm kỳ 2018 -2023

Tên file: QĐ21.CĐVC - B.sung thành viên Ban NCQC .pdf
Loại: application/pdf
Lượt xem: 920 Lượt xem
Ngày tạo: 20-08-2019
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: