• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

1. Quyết định 1013/QĐ-TLĐ ngày 19/8/2011 của ĐCT TLĐLĐVN ban hành quy định về thể loại văn bản, thể thức và thẩm quyền ban hành các loại văn bản của tổ chức công đoàn

Tên file: 1.1013B.doc
Loại: application/msword
Lượt xem: 988 Lượt xem
Ngày tạo: 01-08-2018
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: