• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

2. Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức”

Tên file: tt36.PDF
Loại: application/pdf
Lượt xem: 440 Lượt xem
Ngày tạo: 13-09-2018
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: