• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

3. Công văn số 29/CĐVC ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh “Hướng dẫn về việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm”.

Tên file: 3.Congvan234.pdf
Loại: application/pdf
Lượt xem: 968 Lượt xem
Ngày tạo: 29-11-2018
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: