• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hướng dẫn Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tên file: HD CHUYEN DE HCM 2019.doc
Loại: application/msword
Lượt xem: 1080 Lượt xem
Ngày tạo: 25-01-2019
TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: