• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRÀ VINH CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 VÀ THIÊN TAI

1. Dc Nguyen Thi Thao Suong CT CDCS Truong CDN trao so tien ung ho cho dong chi Pham Tiet Cuong PCT UBMTTQVN TV

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo Sương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường cao đẳng nghềTrà Vinh trao số tiền ủng hộ cho đồng chí Phạm Tiết Cường – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh

Hưởng ứng Lời kêu gọi ngày 26/3/2020 của Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 và phòng, chống thiên tai do xâm nhập mặn, nắng hạn kéo dài”; Cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành tỉnh Trà Vinh theo phương châm “chống dịch như chống giặc”, tất cả vì tính mạng của nhân dân và phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” hỗ trợ phần nào cho nông dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn do thiên tai xâm nhập mặn, nắng hạn kéo dài, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh triển khai vận động cán bộ, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 và xâm nhập mặn, nắng hạn kéo dài. Kết quả Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Trà Vinh đã vận động cán bộ, đoàn viên đóng góp với tổng số tiền 11.450.000 đồng. Ngày 14/4/2020 Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng nghề Trà Vinh đã chuyển số tiền đóng góp về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh để góp một phần kinh phí vào công cuộc phòng, chống dịch Covid -19 và xâm nhập mặn, nắng hạn kéo dài trên địa bàn tỉnh..

Tin ảnh:                           
CĐCS Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: