• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÀ VINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2021

Thực hiện công văn số 85/CĐVC ngày 10/12/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh về việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021. Chiều ngày 19/12/2020 được sự chấp thuận của Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh phối hợp với Ban Châp hành Công đoàn cơ sở KBNN Trà Vinh tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2021 để tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan KBNN Trà Vinh năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

2.1 Toan canh hoi nghi CBCC KBNN nam 2021

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị gồm có đại diện Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Trà Vinh, Ban Giám đốc KBNN Trà Vinh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban nữ công, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và đại biểu ở các Tổ công đoàn trực thuộc.

2.2 Dai bieu tham du hoi nghi CBCC KBNN nam 2021

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, lãnh đạo KBNN Trà Vinh nêu lên mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị nhằm phát huy quyền làm chủ của CBCC, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. Góp phần xây dựng đội ngũ CBCC là công bộc của Nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới đất nước.

2.3 Dc Nguyen Huu Tho PGD KBNN Tra Vinh

Đ/c Nguyễn Hữu Thọ - Phó Giám đốc KBNN Trà Vinh

Tại Hội nghị, lãnh đạo Văn phòng đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; lãnh đạo phòng Tài vụ - Quản trị đã trình bày báo cáo công khai tài chính năm 2020 (ước thực hiện); Trưởng ban Thanh tra nhân dân đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2022. Cũng tại hội nghị đã tiến hành bầu mới Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022.

2.4 Dc Bui Van Gan Chanh van phong

Đ/c Bùi Văn Gàn - Chánh văn phòng

Qua các báo cáo, hệ thống KBNN Trà Vinh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ, các nội dung công việc, đặc biệt là công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Nội bộ đoàn kết, thống nhất. Quy chế dân chủ ở đơn vị tiếp tục được giữ vững. Thành tích đạt được là sự nỗ lực to lớn của tập thể công chức trong các phong trào thi đua, phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, phát huy dân chủ ở đơn vị; đặc biệt có sự phối hợp tích cực giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ để có những giải pháp hữu hiệu, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Tham gia thảo luận tại hội nghị có các ý kiến đóng góp liên quan đến các vấn đề tổ chức các phong trào văn hóa, thể thao phù hợp với tình hình thực tế đơn vị nhằm góp phần xây dựng cơ quan và công đoàn vững mạnh.

2.6 Bieu quyet cac chi tieu

Đại biểu đóng góp ý kiến

Dự thảo Nghị quyết đã được cán bộ, công chức trong đơn vị đóng góp tích cực. Thay mặt lãnh đạo đơn vị đồng chí Bùi Văn Gàn, Chánh văn phòng thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2021 đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- 100% công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn được học tập quán triệt, chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, điều lệ của Công đoàn Việt Nam; nội quy, quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan đề ra.

Không có công chức, đoàn viên công đoàn vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Điều lệ của Công đoàn Việt Nam; nội quy, quy chế cơ quan và tham gia các tệ nạn xã hội bị tổ chức Đảng, Nhà nước, Đoàn thể chính trị - xã hội xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Tập thể công chức, người lao động đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

+ Tổ chức quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn gắn với việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí;

+ Tổ chức công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác;

+ Đảm bảo an toàn tiền và tài sản của Nhà nước giao KBNN quản lý;

+ Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực;

+ Nâng cao chất lượng hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện có hiệu quả các biện pháp về phòng, chống tham nhũng;

+ Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và XDCB nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao;

+ Triển khai tốt công tác cải cách hành chính, trong đó tiếp tục thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo chỉ đạo của KBNN.

- 6 tháng đầu năm Lãnh đạo cơ quan phối hợp với BCH CĐCS tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp làm việc và Nghị quyết hội nghị CBCC. Cuối năm phối hợp tổ chức hội nghị CBCC năm sau đúng thời gian, hình thức, quy trình và nội dung.

- Xây dựng cơ quan an toàn về An ninh trật tự, cơ quan Văn hóa; xây dựng CĐCS vững mạnh.

Công chức KBNN Trà Vinh đã thống nhất 100% và quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Phó Giám đốc KBNN Trà Vinh giải đáp các ý kiến đóng góp tham gia tại Hội nghị. Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đánh giá cao tinh thần tham gia đóng góp ý kiến phát biểu tại Hội nghị, thông qua hội nghị để lãnh đạo đơn vị truyền tải kế hoạch, chương trình và định hướng của Ngành, những nội dung liên quan đến quyền lợi của công chức.

Một số hình ảnh Hội nghị

2.7 Mot so hinh anh hoi nghi

2.8 Mot so hinh anh hoi nghi

2.9 Mot so hinh anh hoi nghi

2.10 Mot so hinh anh hoi nghi

CĐCS KBNN Trà Vinh

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: