• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công đoàn cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thử nghiệm phần mềm họp không giấy

Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh đã phối hợp với các sở ngành và địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị, cung cấp các dịch vụ công đến người dân, doanh nghiệp, tổ chức,… đặc biệt là các phần mềm quản lý – điều hành, các ứng dụng giao tiếp với người dân như dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, 4), phần mềm iOffice, iGate, Zalo,… Vừa qua, tại hội trường Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thử nghiệm ứng dụng “Phòng họp không giấy tờ e-Cabinet” và ứng dụng “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”. Hai sản phẩm này do Tập đoàn VNPT nghiên cứu và phát triển. Cả hai ứng dụng này đều do Tập đoàn VNPT nghiên cứu, xây dựng.

3. Phong hop khong giay

Ứng dụng phòng họp không giấy tờ (VNPT eCabinet) do VNPT nghiên cứu gồm: Hệ thống văn bản điện tử - ký số điện tử, hệ thống văn bản điện tử - theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và hệ thống phiên họp không giấy tờ... Trước phiên họp, dự thảo nội dung và tài liệu liên quan cuộc họp được bộ phận phụ trách tổng hợp gửi lãnh đạo phê duyệt, sau đó bộ phận phụ trách cập nhật lên hệ thống VNPT eCabinet để các thành viên tham dự cuộc họp tham chiếu, ghi chú và chuẩn bị ý kiến đóng góp… Trong phiên họp, lãnh đạo và các thành viên trao đổi, tương tác nội dung, thực hiện biểu quyết (nếu cuộc họp có yêu cầu biểu quyết), kết thúc cuộc họp bộ phận tổng hợp phụ trách sẽ cập nhật kết luận cuộc họp.

Toàn bộ quy trình được thực hiện thông qua hệ thống văn bản điện tử - ký số điện tử của VNPT, không sử dụng bất cứ văn bản dưới dạng in nào, nguồn tài liệu mở và luôn sẵn sàng tra cứu trên hệ thống. Người chủ trì và các đại biểu có tài liệu tức thời, có khả năng lấy ý kiến và biểu quyết từ xa rút ngắn thời gian xử lý công việc, mang lại nhiều lợi ích như: Tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, quản lý công việc hiệu quả, cập nhật thông tin kịp thời, báo cáo đầy đủ chính xác.

Thu Hương

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: