• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam để quyết định những vấn đề quan trọng của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong 5 năm tới. Sau 3 ngày làm việc

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

footernew2

Switch mode views: